Těšíme se na Vaše názory, dopisy a příspěvky, kterým je určena tato stránka. Posílejte je na adresu:  redakce@cechoaustralan.com


Jaroslav Ruzek  1.10.2010

Dobry den,

chteli bychom Vas informovat o novych internetovych strankach pro Cechy a Slovaky zijici v zahranici, ktere jsou na adrese www.krajane.org

Tento portal je urcen pro informaci a vzajemnou komunikaci krajanu v cizine. Stranky nabizeji prostor pro krajanske spolky a instituce a jejich aktivity. Prinaseji rovnez zpravy z kultury, predevsim ze zivota krajanu. Jejich soucasti je i prehled pripravovanych akci. Radi bychom, aby se stranky staly take mistem pro vymenu nazoru a zkusenosti ze zivota v cizine i pripadne pro ziskani rady ci pomoci. Do obsahu stranek tak muze prispivat kazdy. Na strankach je prostor i pro blogy, diskuzi a inzerci.
Portal www.krajane.org vznikl ve spolupraci s nadacnim fondem Dotek, ktery se venuje kulturni a vzdelavaci cinnosti, podpore socialnich projektu a rozvoji vztahu mezi Cechy a Slovaky zijicimi v zahranici a institucemi v Ceske republice a na Slovensku.
Zaber stranek, ktere vznikly v lonskem roce, postupne rozsirujeme tak, aby zasahl pokud mozno vsechny oblasti ve svete, kde jsou nasi krajane vyznamne zastoupeni. Od letosniho leta je v nich rubrika venovana Australii a Novemu Zelandu. Timto Vam tyto stranky nabizime k vyuziti. Pokud mate nejake informace, ktere by mohly zajimat dalsi Cechy a Slovaky zijici v Australii a na Novem Zelandu, pripadne i jinde ve svete (napr. o vasi cinnosti,o pripravovanych nebo jiz uskutecnenych akcich, nebo napr. o uspesnych krajanech), poslete nam je treba i s fotografiemi ci videem a my je radi zverejnime. Nabizime Vam i moznost vzajemne propagace nasich stranek a Vaseho media.

Privitame i Vase pripominky a podnety.
Uprimne se tesime na spolupraci


Jaroslav Ruzek
info@krajane.org


V Canbeře, dne 27.07.2009


Mgr. Iveta Chmielová Dalajková

Vážení krajané,

jak jistě víte, ve dnech 9.-10. října 2009 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR. Ráda bych Vás v této souvislosti oslovila a požádala, pokud Vám není lhostejný další osud České republiky a pokud to bude z Vaší strany jen trochu možné, abyste se těchto voleb zúčastnili.

Předčasné volby způsobilo hlasování o nedůvěře středo-pravicové vládě, které vyvolala Česká strana sociálnědemokratická (ČSSD). Tato strana se již několik let opírá o čím dál tím větší otevřenou podporu Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) a vzhledem k nepochopitelné podpoře, kterou má KSČM mezi českými voliči hrozí, že se jim podaří vytvořit oranžově-rudou koalici. Toto by byl velký krok zpět proti ideálům Sametové revoluce, jejíž 20. výročí si připomeneme v listopadu t.r.

Nepochopitelné je rovněž chování ČSSD. Jako by tato strana zapomněla, že v roce 1948 se jí tehdejší KSČ za podporu při komunistickém puči odměnila jejím rozpuštěním a ti, kteří odmítali kolaboraci, skončili, pokud se jim nepodařilo utéct do zahraničí, ve vězeních a v lágrech. Říká se, že do stejné řeky dvakrát nevkročíš. Bohužel, ČSSD se z minulosti nepoučila a do téže rudé řeky opět vstupuje.

Hrází této povodni může být jen silná středo-pravicová strana. V České republice naštěstí taková strana existuje – je jí Občanská demokratická strana (ODS), ale potřebuje i Vaši podporu. Není totiž jedinou středo-pravicovou stranou, ale ty další jsou malé a v konečném důsledku nemají šanci se dostat do sněmovny. Hlasy středo-pravicově orientovaných voličů, kteří tyto malé strany volí, se tak zbytečně ztrácejí a v konečném hodnocení tak posiluje levicový blok ČSSD-KSČM. Proto prosím, pokud máte zájem zastavit opětovný nástup komunistů k moci, dejte svůj hlas ODS.

ODS myslí i na krajany a již léta se snaží v parlamentu prosadit korespondenční hlasování, které by umožnilo volit i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohou dostavit zejména do volebních místností v zahraničí. Již velkým problémem bylo prosadit konání voleb v zahraničí. ČSSD, KSČM, ale i některým středovým a středo-levicovým stranám je zřejmé, že většina krajanů je pravicově orientovaná a že ve volbách budou podporovat zejména středo-pravicové strany. Ulehčením voleb v zahraničí by si jen zbytečně podřezávaly pod sebou větev. Proto se tak brání zjednodušení systému a umožnění korespondenčních voleb.
ODS jako jediná čitelná středo-pravicová strana se i nadále bude snažit prosadit korespondenční volbu, aby krajanům ulehčila možnost spolurozhodovat o dění ve své vlasti, ze které velká řada musela odejít kvůli rudé nadvládě, kterou komunistům umožnila nastolit i ČSSD.
ODS ví, jak je pro mnoho krajanů nesmírně komplikované se dostavit na naše zastupitelské úřady a tam odvolit, ať už z důvodu vzdálenosti, finančních ale také mnohdy i zdravotních. Proto udělá vše proto, aby v parlamentu korespondenční volbu prosadila. Naši krajané si to jistě zaslouží. K tomu ale ODS potřebuje Vaši podporu ve volbách.
V zahraniční se přechodně, či trvale zdržuje kolem 2 milionů Čechů. Lze jen těžko odhadovat, kolik z nich splňuje všechny náležitosti, aby se mohli zúčastnit voleb, nicméně i tak zůstává obrovská skupina lidí, která by se mohla zúčastnit voleb. A dovolím si tvrdit, že velká většina z nich nemá sebemenší důvod volit levicou koalici a tak zamezit návratu těch, kterým před 20 lety Sametová revoluce zkřížila plány.
V zahraničí na našich zastupitelských úřadech lze volit dvěmi způsoby. V každém případě musí volič předložit platný doklad o totožnosti a českém státním občanství (Podle zákona o volbách jsou těmito doklady platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.). Dále musí být volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným na zastupitelském úřadě, ve kterém chce volit (první způsob).
Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu České republiky, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom volič oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (druhý způsob). Žádost o vydání voličského průkazu se podává písemně (s ověřeným podpisem voliče) nebo osobně. Na voličský průkaz může na zastupitelském úřadě volit i ten volič, který si voličský průkaz vyřídí v zákonné lhůtě v místě svého trvalého bydliště v České republice.
Pro občany ČR, kteří žijí dlouhodobě či trvale v zahraničí, tedy pro většinu krajanů, je nejlépe se nechat zanést do zvláštního seznamu voličů vedeném na zastupitelském úřadě. Pak již mohou bez dalších byrokratických překážek, po předložení platného českého průkazu totožnosti, volit na „mateřském“ zastupitelském úřadě při všech volbách, které se tam uskuteční. Pokud budete vědět, že v době voleb budete v blízkosti jiného zastupitelského úřadu nebo přímo v České republice, stačí v zákonem dané lhůtě požádat úřad, kde jste zapsáni ve zvláštním seznamu o vystavení voličského průkazu a s ním pak můžete volit kdekoliv.
A jaké jsou lhůty pro říjnové volby?
Pokud jste již vedeni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, tak nemusíte dělat nic. Jen si prověřit platnost Vašich českých dokladů totožnosti a 9. nebo 10. října 2009 (9.10. 14.00-22.00 hod) a 10.10. od 08.00 – 14.00 hod) přijít k volbám buď na Velvyslanectví v Canbeře, nebo na Generální konzulát do Sydney (v jiných zemích se může hodina, ale i den voleb lišit).
Pokud nejste ve zvláštním seznamu, tak do 30.08.2009 (datum doručení) musíte požádat o zapsání do něho a to buď osobně nebo poštou. Žádá se písemně, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář. Nezapomeňte ale, že pokud budete doklady posílat poštou, tak musí být ověřené.
Pokud budete chtít vystavit voličský průkaz, tak můžete požádat o vydání voličského průkazu a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 2. října 2009, zastupitelskému úřadu, nebo osobně.

Pokusila jsem se shrnout nejdůležitější byrokratická fakta, která jsou nevyhnutná, abyste mohli volit a tak se spolupodílet na osudu naší země. Podrobněji všechno najdete v zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a určitě i na webových stránkách zastupitelských úřadů.
A proč Vám to všechno píši právě já? Jmenuji se Iveta Chmielová Dalajková, jsem kandidátkou Občanské demokratické strany do Poslanecké sněmovny pro letošní volby. Najdete mne na kandidátce Středočeského kraje (pod č.16) a v současnosti přechodně pobývám v Austrálii.
Jednou z mých hlavních priorit je krajanská otázka, zejména umožnění korespondenční volby. Podle existujícího stavu musíte osobně přijít k volbám, všechno ostatní, pokud máte platné české doklady (zapsání do zvláštního volebního seznamu, či žádost o vydání voličského průkazu a jeho zaslání), lze již vyřídit korespondenčně. Mojí snahou a snahou celé ODS je umožnit i volit na dálku, aby se odbourala nutnost přijít do volební místnosti. Vím, jak je to pro řadu z Vás obtížné, zejména v Austrálii ale např. i v USA, Kanadě, Argentině a jinde, kde jsou obrovské vzdálenosti, které kladou zvýšenou náročnost na finance, ale i zdravotní stav a v neposlední míře to zabere i spoustu času.
Bohužel letošní volby budou ještě probíhat starým způsobem. Ale pokud vyhraje ODS, tak je velká šance, že se nám podaří prosadit korespondenční volbu již pro příští volby. K tomu ale potřebujeme i Vaše hlasy. V Austrálii a na Novém Zélandě, ale i jinde v cizině, Vás žije nezanedbatelný počet. Každý hlas se počítá a je důležitý.
Samozřejmě, mám i další priority a cíle. Vše další se můžete dozvědět při zhlédnutí mých webových stránek, www.ivetachmielova.estranky.cz. Na těchto stránkách jsou i odkazy, které Vás zavedou na další stránky, které mluví podrobně o politice a cílech ODS. Můžete si mne vyhledat i na facebooku, www.facebook.com. Ráda Vám odpovím i na Vaše případné dotazy.
Na zasedání Státní volební komise 15. července 2009 byl v souladu s ustanovením volebního zákona určen losem volební kraj, jemuž jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Volebním krajem, do něhož budete hlasovat v zahraničí, je Královéhradecký kraj, tudíž mne na kandidátních listinách ODS na zastupitelských úřadech neuvidíte. Vaše hlasy pro ODS v královéhradeckém kraji ale pomohou celé ODS.
Pojďte prosím k volbám a volte Občanskou demokratickou stranu.

Děkuji Vám.

Mgr. Iveta Chmielová Dalajková
 


Lubica Malatincova, LUMIR Export Import Pty Ltd, Sydney, 26. 2. 2009

 

Mili krajania! Mila pani Barbara Semenov!

Srdecne Vas pozdravujeme zo Sydney. Chceli by sme Vas informovat, ze mate moznost po prvykrat na australskom kontinente si zakupit nasu staru dobru cesku ALPU Francovku, Lesanu a dalsie vyrobky z bohateho
sortimentu ALPY. Zoznam vyrobkov, ich pouzitie a cennik si mozete pozriet na nasej website www.alpa.com.au. Objednat si ich mozete cez email, po telefone, faxom, alebo listom. Verime, ze tieto vyborne vyrobky, ktore pouzivali uz nase prababicky a babicky najdu uplatnenie aj na australskom trhu a pomozu Vam proti bolestiam akeholvek druhu. Zatial mame v ponuke ALPU a Lesanu v tekutej podobe, ako si ju urcite pamatate, kremy, gely a emulzie s obsahom liecivych rastlin (harmancek, gastan, arnika, nechtik lekarsky, borovica, eukalyptus atd.). Tieto vyrobky su osvedcene proti bolestiam svalov a klbov, pri bolestiach hlavy, chrbta, noh, po operaciach, proti prelezaninam, pri problemoch s krcovymi zilami, atd. Tiez su vhodne pri relaxacnej masazi, po sportovom zatazeni, fyzickej a psychickej unave. V dohladnej dobe nas sortiment rozsirime o vlasove vody a sampony s prisadou brezy, lopucha a zihlavy. Blahodarne posobia na vlasy a vlasovu pokozku, proti lupinam, proti vypadavaniu vlasov, pri mastnych vlasoch. Este raz Vas srdecne pozdravujeme.
Prajeme Vam vela uspechov a dakujeme za Vasu zasluznu pracu pre nasu cesko-slovensku komunitu v Australii.

 
LUMIR Export Import Pty Ltd
PO Box 433
Dee Why 2099 NSW
Phone/Fax: (02) 9981 5730
Mobile: 0424 147 627
email: info@alpaproducts.com.au
 


Zpráva od šéfredaktorky Českého Dialogu Evy Střížovské, Praha 28. 9. 2008

 

 


Peter Solarik, Kanada, Ontario, 5. 8. 2008

I like your nice and informative web site. It is an important link with our homeland as any emigrant can say.
As a founder of newly formed ‘Harmonika Renata and Josef Pospisil Canadian Fan Club’ I would like to share with you the following information about very popular, monthly Czech TV program ‘Za Vesnickymi Muzikanty’ which the viewers can watch every month for an hour on Czech internet TV station – link:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10095349282-za-vesnickymi-muzikanty/20654215180-23.12.2006-10:45-jaromir-vejvoda-skoda-lasky.html?from=20
The program (so far 12 episodes listed there), is featuring in regular monthly episodes authentic, documentary music film clips of the ‘dechovka’ past and present history.
Josef Pospisil as a moderator of the program is often interviewing surviving relatives of such big names as K. Valdauf, Vaclav Blaha, R.A. Dvorsky, J. Poncer and many more. This show is a must to see!
We learn all about past era of famous Czech folk famous writers, their bands, going back through several decades. The show ‘Za Vesnickymi Muzikanty’, as I watch it every month, always has a deep emotional effect on me.
Josef Pospisil and his wife Renata are highly accomplished accordion players, well known all over the Europe and North American continent. Wherever they hold a concert with their accordions, they bring the delighted audiences literally to their feet!
Both, Renata and Joseph are often displaying their performing skills on above mentioned Czech TV program. Renata often picks up the classical ‘heligonka’ accordion and demonstrates her skills playing it. No wonder she has been crowned as ‘Queen of heligonka’ by European media. Renata is a graduate of Music University in Prague, major accordion.
If all that is not enough, Joseph wrote several books on the history of Czech polka bands. His two bestsellers are at the present - ‘Za Vesnickymi Muzikanty’ and ‘Nejen Za Vesnickymi Muzikanty’. For further details, go to their web site: www.agenturaharmonikapospisil.cz
The Czech TV program ‘Za Vesnickymi Muzikanty’ is presently the only program on Czech TV stations that make happy us – the lovers of Czech Polkas, Waltzes, Tangos and Mazurkas etc… You can also watch them performing live on YOUTUBE, either by entering the YOUTUBE and typing in search two words – Accordion Pospisil, or clicking on link: http://www.youtube.com/watch?v=H4I3DQ7SLnA In both suggested links, once you are there, you’ll see listed all 15 video clips uploaded so far to YOUTUBE. You will like the video clips, guaranteed!
 

 


 

Senát České republiky 16. 6. 2008

Vážení přátelé,

věnujte prosím pozornost přiložené tiskové zprávě z dnešního dne. Senátor Martin Mejstřík obdržel v sobotu 14. června 2008 Masarykovu cenu Českého a Slovenského sdružení v Kanadě.

S pozdravem

Dr. Neela Winkelmann - Heyrovská
asistentka senátora Mejstříka


Senátor Martin Mejstřík obdržel Cenu Tomáše Garrigua Masaryka

Senátor Martin Mejstřík obdržel Masarykovu cenu udělovanou Českým a Slovenským sdružením v Kanadě, naším největším krajanským sdružením ve světě. Cena mu byla slavnostně předána v Calgary v sobotu 14. června 2008 na jubilejním šedesátém kongresu ČSSK.

Masarykova cena je nejvyšším uznáním a poctou Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. Uděluje se od roku 1985 Kanaďanům českého či slovenského původu, kteří dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě.

Mezi dosavadní laureáty Masarykovy ceny se řadí například průmyslník Tomáš Baťa, ekolog a odbojář prof. Vladimír Krajina, spisovatelka a vydavatelka Zdena Škvorecká, hudební skladatel Oskar Morawetz, spisovatel Josef Škvorecký, dramatik a president Václav Havel, signatářka Charty 77 Marta Kubišová či politička Milada Horáková in memoriam. V roce 2005 se senátor Mejstřík jako člen senátní delegace zúčastnil předávání Masarykovy ceny Českého a Slovenského sdružení v Kanadě odbojové skupině bratří Mašínů.

Text laudatia na senátora Martina Mejstříka při předání Masarykovy ceny ČSSK v Calgary 2008:

 

- Martin Mejstřík 1962 -

 Martin Mejstřík je vzácná osobnost české politické scény. Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany, od mládí však ovlivňuje dění ve své zemi jako pravý Homo politicus, talentovaný a neohrožený společenský hybatel. Jeho velikou a dodnes řádně nedoceněnou zásluhou je výrazný podíl na porážce komunistické diktatury v Československu. Od roku 2002 pak pokračuje v této práci v roli senátora Parlamentu České republiky, kde se neúnavně zasazuje o důsledné vyrovnání se s komunistickou minulostí.
 
 Martina Mejstříka od dětství formovalo jeho členství v ilegálním skautingu, vztah k přírodě, k historii naší země a víra v Boha. Velmi záhy narazil na totalitní moc. Komunisté mu nechtěli dovolit studovat. Musel strávit rok na lesnickém učilišti, pak až se dostal na gymnázium v pohraničí, kam byli po osmašedesátém roce posláni za trest různí „nespolehliví“ kantoři. Se spolužáky na střední a poté na vysoké škole hrál divadlo, vydával studentský časopis, organizoval výstavy. Chtěl se stát učitelem, jeho „nebezpečné“ aktivity však komunisty ohrožovaly natolik, že jej posléze vyhodili z pedagogické fakulty Karlovy univerzity.
 Přijala jej Divadelní fakulta Akademie múzických umění, kde s přáteli založil a od roku 1987 vydával významný studentský časopis - revue Kavárna A.F.F.A. Tato revue a činnosti s ní spojené vynesly Martina Mejstříka na politickou scénu. Komunisté jej donutili stát se funkcionářem jejich mládežnické organizace SSM, kterou zato Martin Mejstřík zevnitř rozkládá. Burcuje studenty a pracuje na obnovení nezávislého Vysokoškolského studentského svazu. To vše se odehrává v éře Gorbačova, na sklonku existence sovětského impéria a východního bloku v Evropě. Přichází listopad 1989.
 
 Připomeňme, že to byli studenti, kteří spustili a pomohli prosadit definitivní pád komunismu v Československu. Světová veřejnost zná a pamatuje si Martina Mejstříka jako studentského vůdce „sametové revoluce“. Byl organizátorem studentské demonstrace 17. listopadu, která byla režimem brutálně zbita. Hned příští den vyhlašuje Martin Mejstřík v Praze na Václavském náměstí studentskou stávku, k níž se přidávají umělci a která je hybnou silou, jež pomůže porazit komunistickou moc. Je jedním z organizátorů studentského stávkového výboru, spoluzakládá Občanské fórum a je hlavním šéfem studentské stávky. Pamatujeme si jeho veřejná vystoupení z těch dní, kdy statisícům občanů na ulicích vléval energii do žil. Účastnil se prvních vyjednávání s odstupující komunistickou nomenklaturou. Je zásluhou jeho osobního nasazení, že studenti stávku udrželi až do doby, kdy byl po 41 letech komunistické diktatury zvolen československým prezidentem disident, spisovatel a dramatik Václav Havel. Jako studentský vůdce také doprovází prezidenta Havla a vládu na první oficiální cestě do USA.
 
 Po prvních svobodných volbách je Martin Mejstřík vládním zmocněncem pro zestátnění majetku socialistického svazu mládeže. Po zjištění, že k této úloze chybí skutečná politická vůle, ze státní služby odchází. Podlehl možná iluzi studenta z té doby, že svou roli splnil, že správu věcí v zemi mají nyní v rukou „povolaní“. Vrátil se k psaní a vydávání společensko - kulturní revue Kavárna A.F.F.A., je šéfredaktorem Obecních novin na Praze 1, vede víkendovou přílohu v Českém deníku.
 
 Jako Homo politicus nadaný neobvyklým citem pro spravedlnost a vnitřní potřebou měnit svět k lepšímu se Martin Mejstřík dále věnuje věcem veřejným. Vede Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. V roce 1998 kandiduje poprvé do obecního zastupitelstva v Praze 1, kde se angažuje proti korupci, za záchranu historické Prahy a za trvale udržitelné prostředí pro život občanů. Je zvolen opakovaně v letech 2002 a 2006.
 
 Roku 1999, na desáté výročí „sametové revoluce“, jej veřejnost vítá jako spoluautora manifestu „Děkujeme, odejděte!“, který vyzývá k odchodu představitele vládnoucí garnitury v čele s Milošem Zemanem a Václavem Klausem. Petice se setkává s obrovským ohlasem, podepíše ji 250 000 lidí. Václav Klaus tehdy na manifest reagoval slovy: nebudeme se bavit s ulicí. V televizní krizi roku 2000 se Martin Mejstřík angažuje na straně vzbouřených redaktorů.
 
 Důvěra, kterou v něj spoluobčané mají, jej konečně po zásluze vynáší do vysoké politiky. Roku 2002, ve svých 40 letech, je jako nezávislý kandidát zvolen nejmladším senátorem Parlamentu České republiky. Jeho volebním obvodem je historické centrum Prahy, takříkajíc samotné srdce země české. Martin Mejstřík se v Senátu stává místopředsedou Komise pro krajany žijící v zahraničí, členem Dočasné komise pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy a členem Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
 
 Do Senátu vstoupil s politickým mottem: Buď bude platit zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odboji proti němu - zákon č. 198/1993 - nebo bude existovat Komunistická strana Čech a Moravy. Obojí není možné. Když začal hovořit o tom, že je nutné zakázat Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM), komunisté se smáli. Dnes už je smích přešel.
 
 Martin Mejstřík prosazuje odškodnění druhého a třetího odboje, zřízení Ústavu paměti národa po slovenském vzoru a očistu justice a policie od exponentů komunistického režimu, organizuje veřejná slyšení a konference na téma vyrovnání se s komunismem.
 Jeho úsilí nese ovoce. Byl prvním politikem, který navrhl státní vyznamenání pro odbojovou skupinu bratří Mašínů. Senát od té doby návrh opakovaně předkládá prezidentu republiky. Letos obdrželi Josef a Ctirad Mašínovi a Milan Paumer plaketu od předsedy vlády Mirka Topolánka.
 Senátor Mejstřík dohledal v archivech a zveřejnil dokumenty dokládající udavačskou činnost předsedy KSČM a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa pro komunistickou státní bezpečnost.
 Byl jedním z navrhovatelů zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů.
 Byl mimo jiné spoluautorem petice „Zrušme komunisty!“, která dodnes nasbírala 76 000 podpisů. Senát v reakci na ni zřídil Dočasnou komisi pro posouzení ústavnosti KSČM, jíž se stal senátor Mejstřík členem.
 Spolu s kolegou senátorem Jaromírem Štětinou podal trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže, organizaci úzce spjatou se stranou KSČM. Ministerstvo vnitra poté komsomolce rozpustilo; toto rozhodnutí mezitím potvrdil soud.
 Senátor Mejstřík také inicioval v České republice sbírku finančních prostředků na stavbu Památníku obětem komunismu ve Washingtonu, D.C.. Na jeho odhalení v loňském roce byl pozván jako jediný český politik.
 
 Cesta, kterou senátor Mejstřík razí, je trnitá. Nesetkává se pouze s úspěchy.
 Parlament již dvakrát projednával jeho návrh zákazu komunistické strany. Poprvé, roku 2005, Senát návrh novely trestního zákona schválil; zastavila jej až Poslanecká sněmovna. Při dalším pokusu, kdy Martin Mejstřík s kolegy spolu se zákazem komunistické a nacistické propagandy navrhli zakázat i komunistické a nacistické symboly, v pravicovém Senátu roku 2008 bohužel nenašli potřebnou většinu. Mezi jeho další snahy o znovunastolení tradic zničených komunisty, které zatím nezískaly v Parlamentu většinu, patří zavedení Velkého pátku jako státního svátku a vyškrtnutí komunisty zneužitého Mezinárodního dne žen a zavedení Svátku matek jako významného dne v českém kalendáři.
 
 Senátor Martin Mejstřík nachází další spolubojovníky v řadách parlamentářů. Zde je třeba znovu zmínit senátora Jaromíra Štětinu, ale zejména i místopředsedu Senátu Jiřího Lišku. Vyrovnání se s komunistickou minulostí pomalu začíná být společenským tématem.
 
 Senátora Mejstříka charakterizuje v neposlední řadě jeho houževnatost. Nevzdává se, věren svému oblíbenému citátu „Nečiňme jim po vůli, nedejme se promrzeti!“ od Karla Havlíčka Borovského.
 
 Zatím to vypadá, že práce ve vysoké politice na Martina Mejstříka čeká ještě hodně. Jeho cesta je správná a dříve nebo později na ní musí zvítězit. 
Miroslav Krupička, ředitel ČRo7 - Radio Praha  31. 5. 2008
 
Dobry den pani Semenov,

dovolte, abych vás informoval o konferenci Krajané a exil: 1948 a 1968, kterou pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů v Praze16.-17. září. Konference je pokračováním Týdnů zahraničních Čechů, které se konaly v Praze v uplynulých letech a byly největším setkáním krajanů vůbec. Na konferenci naváže Krajanský folklorní festival, který začíná v Praze 18.září. Prosím vás o zveřejnění přiložené informace v publikaci Čechoaustralan (případně i na vašem webu) a o propagaci mezi krajany v Austrálii. Doufám, že některé z vás budeme moci přivítat na podzim v Praze.

S pozdravem
M. Krupička
______________________________________________________


Konference KRAJANÉ A EXIL: 1948 A 1968, PRAHA 16.-17. ZÁŘÍ 2008

Vzhledem k tomu, že osmičková výročí letošního roku mají úzkou souvislost s československým a českým exilem, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá 16.-17. září 2008 v Praze konferenci "KRAJANÉ A EXIL: 1948 A 1968." Konference naváže na Týdny zahraničních Čechů, konané v Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Konference se uskuteční pod záštitou ministra zahraničí České republiky pana Karla Schwarzenberga a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a nabídne možnost nahlédnout exilové vlny, způsobené politickými událostmi let 1948 a 1968, pohledem historiků (účast přislíbili mj. Jiří Pernes, Vilém Prečan, Vladimír Nálevka a další), ale i pohledem vás - zahraničních Čechů, pamětníků oněch dramatických událostí.

Jednacím místem bude Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, dobu jednání v oba dny předpokládáme od 9.00 do 17.00 hodin. Součástí konference bude i doprovodný program včetně návštěvy Ústavu pro studium totalitních režimů. Konference se koná v součinnosti s Krajanským folklorním festivalem, který začíná v Praze 18. září 2008. Podrobné informace o konferenci najdete na internetové adrese: www.zahranicnicesi.com.

Všichni zahraniční Češi a krajané jsou co nejsrdečněji zváni! Prosíme vás, abyste nám potvrdili předběžnou účast a eventuelní zájem vystoupit na
konferenci s vlastním referátem.

Zaregistrovat se můžete na adrese:
MKVZČ, K Zahrádkám 1289/4, 15500 Praha 5, Česká republika,
nebo na e-mailové adrese
info@zahranicnicesi.com

Potvrzení vaší účasti očekáváme do konce srpna 2008.

Věříme, že vás připravovaná konference zaujme a těšíme se na setkání s vámi na půdě Univerzity Karlovy, jejíž prostory se staly tradičním fórem pro setkávání zahraničních Čechů z celého světa.

Ája Vrzáňová-Steindler, předsedkyně MKVZČ
Miroslav Krupička, tajemník MKVZČ

 


Marta Martin 26. 5. 2008

Dobrý den, rádi bychom zorganizovali PLAYGROUP v Melbourne pro české a slovenské matky a jejich děti.
Máte-li zájem, napište nám: martina.smith@iinet.net.au nebo marta.martin@iinet.net.au

Těšíme se na viděnou!


Jan Bílek 12.5.2008

Dobrý den z Prahy.

Se zájmem jsem si přečetl články ve Vašem novém časopise pro české krajany v Austrálii.

K informaci o televizních a filmových pořadech z České republiky přidávám:-
Česká televize poskytuje řadu svých programu zdarma i za půjčovné na adrese http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/

Podobně nabízí zdarma svoje programy televize Nova na adrese http://www.nova.cz/tvarchiv/ a také půjčovnu filmů na adrese http://nova.kinomania.cz/ s rozsáhlou nabídkou filmů http://nova.kinomania.cz/index/?fp_d=2201&fp_g=free.

Pokud jde o zdroje česke hudby a filmu včetně pohádek, dovoluji si Vás upozornit na stránky http://cdmusic.cz, které jsou zaměřene výhradně na českou klasickou a lidovou hudbu včetně dechovky, také zde naleznete český jazz, rock a pop. Tento obchod je velice oblíbený u krajanů po celém světě díky svému bohatému katalogu české hudby.
K odkazům na internetové televize si dále přidejte http://www.ceskatelevize.cz/program/port/ , což jsou samostatné stránky pořadu PORT - věda a technika a http://www.ct24.cz/vysilani/ - zpravodajská stanice ČT24. Superseznam odkazů na TV z celého světa včetně těch v češtině je na http://www.tvlink.cz/.

Mějte se krásně a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší bohulibé práci,

Jan Bílek

Ahaswebovy noviny, Praha


POZNÁMKA REDAKCE ČECHOAUSTRALANA

Jan Bílek má své stránky http://www.ahasweb.cz, o kterých nám ještě napsal:-

"- Ahasweb je můj starodávný nick, takže Ahasweb a tedy Ahaswebovy noviny, všechny články jsou ode mne, pět dní v týdnu vždy jeden článek. Je to vlastně blog založený v době, kdy ještě blogy nebyly. Odkaz na ně samozřejmě můžete dát, udělám to samé a přidám do svých novin odkaz na Vás (už je tam). Vybrané články dávám občas na Lidovky http://bilek.bigbloger.lidovky.cz/"


TAKŽE VÍTÁME PRVNÍ SPŘÁTELENÝ WEB V ČESKÉ REPUBLICE - http://www.ahasweb.cz
 


Pavlina Adamek  1.5.2008 

Dobry den pani Semenov,

Moc rada jsem cetla Vase clanky v casopisu Kvart a blahopreji k novemu casopisu Cechoaustralan. Doufam, ze nam vyjde zucastnit se 17.5. Vaseho krestu.

Jsem v Australii 3 roky a jelikoz se mi moc styskalo po nasich pohadkach a filmech, patrala jsem po moznosti televize pres internet, coz se mi podarilo. Nevim, zda mistni krajane o teto moznosti vedi, a proto posilam adresu, kde je mozno se zaregistrovat:
http://www.onlinetv1.net/login.php
Plati se pres PayPal a mesicne je to US$21.99 nebo pokud si predplatite na rok dopredu prijde to na US$20.00 a ziskate jeste mesic zdarma. Ja si tuto sluzbu nemuzu vynachvalit, najdete tam skoro vsechno, na co si vzpomenete. Je mozno sledovat zive vysilani ci vysilani ze zaznamu, hledat filmy podle jmena atd.
Z TV Programu tam najdete CT1, CT2, NOVA, Prima, 4 slovenske programy a jeste 6 dalsich (napr.Ocko, Sport, Cinema).
Pokud nastanou problemy s prehravanim, je mozne se obratit na technickou podporu a ti jsou velice ochotni a radi pomohou. Jen je potreba stahnout prehravat REAL PLAYER, maj tam primo odkaz.

Zakladni informace o rychlosti Internetu:
Pro sledování vysílání v základní kvalitì Vám staèí linka 768kbps. Pokud chcete vysílání sledovat ve vysoké kvalitì, potøebujete pro plynulé sledování poøadù minimálnì linku 1024kbps, optimum je linka 1546kbps a rychlejší. V pøípadì, že máte slabší linku, mùže pøi sledování docházet k trhání obrazu, dlouhému èekání pøed spustìním vysílání a zastavení pøehráváníchcete.
Dale zde take muzete najit odkazy na 6 ceských radiovych stanic.
Ja ale muzu osobne doporucit Radio Impuls
http://www.impuls.cz/.

Tak se mejte krasne a at se dari!

Zdravi, Pavlina Adamek 

Hlavní stránka  |  Čísla časopisu  |  Sponsoři  |  Napište nám  |  Fórum čtenářů  |  Zajímavé odkazy  |  Zajímavé čtení  |  Fotogalerie