AGENT Z ČSR

 

Miloš Ondrášek

 

Míjel jsem knihkupectví s vystavenými zlevněnými knihami a náhodně vzal jednu do ruky, otevřel stránky fotografických příloh, na první byl snímek maturanta a pod ním náměstí městečka, jak jsem vídával v obrazových publikacích o Československu. Byly to Jistebnice na Táborsku. A na poslední stránce fotografických příloh muž s oprátkou kolem krku a pod ním soudní síň během procesu s Rudolfem Slánským a spol. v Praze v roce 1952, jedenácti byl vyměřen trest smrti a třem doživotí. Tak jsem si knihu za osm dolarů koupil. Jonatan Miles: The Nine Lives of Otto Katz, the remarkable true story of a communist super-spy (Random Books, London, 2010, str. 366, 27 fotografií).         

Kdo byl v jižních Čechách v roce 1895 narozený Otto Katz?  Bylo mu 57 let, když naposledy vydechl na šibenici na dvoře pankrácké věznice, během čtyř desítiletí svého života působil pod 22 pseudonymy. Nejčastěji vystupoval pod krycím jménem André Simone, tak byl veden v československém soudnictví a pod tímto jménem byl popraven. Československého občanství se nikdy nevzdal, pas si obnovoval na čsl. zastupitelských úřadech po celém světě. V Československu kromě jeho posledních pěti let v podstatě nikdy nežil, ve Vídni chodil do školy zaměřené na obchod a export, jistě kromě jiných míst pobýval někdy i dlouhodobě v Berlíně, Paříži, Lucernu, Londýně, Moskvě, Bělehradě, Oslu, Novém Yorku, Hollywoodu, ve Španělsku a v Mexiku, odkud se vrátil do Prahy v roce 1947, byl jmenován vedoucím zahraničního oddělení Rudého Práva. Mluvil nejméně šesti jazyky.  Byl kromě jiných milencem Marlene Dietrichové a mezi jeho přáteli byli Franz Kafka, B. Brecht, F. Lang, Noel Coward, E. Piscator, E. E. Kisch a jiní, měl kontakt s trojicí britských vlastizrádců pracujících pro SSSR (Philby, Burgess, Blunt). Na epizodách z Katzova života byly v Hollywoodu postaveny a natočeny dva velmi úspěšné filmy, Casablanca a Watch on the Rhine.

Katz vyzvědačem v pravém slova smyslu nebyl, jeho poslání spočívalo v informaci a desinformaci, byl rutinovaný publicista, i česky byla vydána jeho velmi čtená knížka J´accusé! o mnichovské zradě francouzské vlády. V podstatě Katz sloužil po desítiletí Stalinovým tajným službám a bolševické diktatuře, i když byl buržoazního původu. To a stalinský antisemitismus ho nakonec dovedly na popraviště, výslechy byly nelidsky kruté a zlomily všechny odsouzené, jeden svědčil násilně donucen proti druhému. Kniha naznačuje, že Katz byl plukovníkem NKVD a měl prsty ve vraždě Jana Masaryka. Českostalinská justice nasadila Katzovi oprátku za jeho fanaticky obětavou činnost pro slávu komunismu. Lenin nazýval lidi Katzova typu užitečnými idioty. Při čtení knihy jsem si udělal sto poznámek, že je zpracuji. Zjišťuji, že je to nemožné, nakonec mi nejde o popis Katzova dobrodružného života, zájemce se může poučit sám, kniha kromě anglického originálu vyšla v ruském, francouzském a v roce 2012 v českém překladu v nakladatelství Paseka. Je to práce založená na náročném studiu stovek pramenů a s obdivuhodným vysvětlivkovým aparátem a jmenným rejstříkem. Může zajímat některé české zájemce, jiné odpudí. Divím se, že Katzův životní příběh přitahuje i západní svět. Je to zpráva o zrůdnosti komunismu a zrádcovství jeho představitelů. Katz a jeho druhá manželka Ilse strávili v pohodě společenský večer v bytě československého prezidenta Klementa Gottwalda, Katz byl zatčen následující ráno. Gottwald o tomto plánu zbavit se Katze musel vědět, zřejmě mu taková špinavost ani nevadila, Jidáš. Ilse byla nucena zůstat v republice až do Dubčeka, pak jí bylo povoleno repatriovat do rodného Německa. Pokoušela se o rehabilitaci svého manžela. V knize je faksimile Katzova rukopisného dopisu na rozloučenou adresovaného Ilse a napsaného dobrou češtinou. Jonathan Miles koncipoval knihu ve dvou rovinách. Jedna je motivována osobou Otty Katze, druhá projekcí evropské společnosti a zejména politických událostí v období 1920-1957. Popis metod Státní bezpečnosti a sovětských poradců (v republice jich působilo šedesát) během soudního procesu by měl číst každý mladý Čech, ať žijící v republice anebo kdekoliv jinde, aby věděl, do jaké nestvůrné obludnosti tehdy režim dospěl. Jeden z odsouzených, přesvědčený komunista po celý život zvolal, když mu kat nasadil oprátku: „Klémo, cos mi to udělal!“ 

Autor připravil na devíti životech jednoho pomýleného krajana obraz Evropy první poloviny 20. století zmítaný Hitlerovým nacismem, Stalinovým komunismem, válkou ve Španělsku, mnichovskou zradou, druhou světovou válkou a pučem v roce 1948 s následky, které neblaze postihly celý český národ. 

 


Hlavní stránka  |  Čísla časopisu  |  Sponsoři  |  Napište nám  |  Úžasné Česko  |  Zajímavé odkazy  |  Zajímavé čtení  |  Fotogalerie